Hayata Destek Derneği: Proje Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Proje Kurumsal Kimlik Çalışmaları

İş Tanımı

Ref: 2020MPKKÇ

 

Hayata Destek Derneği doğa ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Bu kapsamda hayata destek olurken insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını şekillendirmektedir.

Acil Yardım: Hayata Destek, insani krizler sonrası, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, nakit yardımı yapılması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

Mülteci Destek: Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Mültecilere yönelik toplum temelli koruma çalışmalarının yürütüldüğü toplum merkezlerinde bireyin güçlendirilmesi ve sosyal uyuma katkı amaçlanırken bireysel koruma faaliyetlerinde mültecilere temel hak ve hizmetlere erişimlerinde birebir destek ve bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Mülteci nüfusun ihtiyaçlarına uzun erimli ve kalıcı çözüm üretebilme amacıyla hayata geçirilen geçim kaynağını destekleme projeleri kapsamındaysa mesleki kurslar, istihdama katkı ve çalışma izni edinme sürecinde destek sağlama gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma: Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele kapsamında, çalışan ve çalışma riski altındaki çocuklara destek için faaliyet yürütülür. En ağır iş alanlarından biri olan mevsimlik tarım sahalarındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, aile ve işverenlerin çocuk işçiliğinin zararları konusunda farkındalıklarının artırılması öncelikli hedeflerdir. Yanı sıra çocukların çocuk olma haklarına sahip çıkmak, okullaşmaya artırmak da çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır.

Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme: Etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi yürütebilmek için bir bütün olarak sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sunulur. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına; iletişim ve koordinasyon kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

 

Proje  ve Kurumsal Kimlik Çalışmaları Hakkında 

 

MATILDE: Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development In European Rural And Mountain Areas) olarak isimlendirilen Avrupa Komisyonu – https://ec.europa.eu/ ( UFUK 2020 ) kapsamında yürütülecek proje için aşağıda belirtilen detaylar ışığında kurumsal kimlik çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

PROJE AMACI 10’dan fazla ülkede uygulanacak bu projenin başlıca faaliyetleri araştırma ve savunuculuk alanlarındadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük bölümü kentlere göç ederken, kırsal ve dağlık kesimler kalkınma süreçlerinde göz ardı edilmektedir. Projenin başlıca hedefi, kırsal ve dağlık kesimlerde çalışmalar yürüterek göçmenlere yönelik olumsuz algıları kırmak; göçmenleri bölgelerin ekonomik kalkınmasına önayak olabilecek aktörler olduklarını ön plana çıkarmaktır.
REHBERLER Uyulması gereken görünürlük kuralları paylaşılacaktır.

 

 

İŞ TANIMI Proje İsim ve Kurumsal Kimlik Çalışmaları

-Proje Motto / Logo  / Tipografi / Renk

-Kurumsal Kimlik Malzemeleri  ( Antetli kağıt, , Power Point Sunum / Rapor Şablonu, zarf, dosya, defter, flyer roll-up vb )

-Sosyal Medya cover page banner çalışmaları (Facebook-Twitter-, Instagram,- Linkedn)

-Web Sitesi Tasarımı ve Yapım

-Web Sitesi panel yönetimi

-Rapor verileri infografikleştirme

Not: Proje web site ve içerikleri İngilizce olarak hazırlanacaktır.

HEDEF KİTLE AB ve Türkiye’deki tüm paydaşlar: Hükümetler arası kuruluşlar, Politika yapıcılar, Geniş Kamuoyu, göç ve ekonomi alanında çalışan diğer STKlar
ÇAĞRI / CALL TO ACTION Göçmen azınlıkların işgücüne katılımı, kırsal ve dağlık kesimlerin kalkınmasına katkıda bulunabilir
PROJE -KAMPANYA HİSSİYATI Asılsız bilgilerle mücadele eden, olumsuz ve kalıp yargıları empati kurmanın yanında bilgilendirerek aşan bir araştırma metodolojisi
ANAHTAR KELİMELER Araştırma, dağlık-kırsal bölgeler, göçmenlerin ekonomik karar alım ve girişimcilik süreçleri, kırsal kalkınma, bölgesel adaletsizlik, kır/kent illişkisi, ortak bilgi üretimi,
SUNULABİLECEKLER Proje evrakları (İngilizce), Söz konusu alana dair literatür bilgi
TAKVİM İlgili çalışmalara ilişkin önerilen seçeneklerin 20-25 Ocak 2020 tarih aralığında paylaşılması ve nihai çalışmaların 30 Ocak 2020 Tarihinde tamamlanması öngörülmüştür.

 

Şartlar ve Koşullar

 

Yukarıda verilen işe dair benzer çalışmaların olduğu portfolyo, özgeçmiş ve teklif mektubu gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden +KDV olarak TL bazında verilmelidir. Teklif dışında gerek duyulan ihtiyaç ve hizmetler ve/veya değişkenlik gösterebilecek iş kalemleri ayrıca paylaşılmalı ve bütçeye ek olarak sunulmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif sahibinin yapacağı işler karşılığında ödemesini alabilmesi için şahıs firması/kurumu adına serbest meslek makbuzu ya da fatura kesebilmesi gereklidir.

 

Portfolyo, Özgeçmiş (CV) ile birlikte Tekliflerin 20 Ocak 2020 tarihine kadar danisman@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

The post Hayata Destek Derneği: Proje Kurumsal Kimlik Çalışmaları appeared first on AB-ilan.com.