OECD Kamuda Karar Alma Süreçleri Değerlendirme Raporu Tanıtım Toplantısı

OECD’nin farklı ülkelerdeki kamu düzenlemelerini incelediği Rapor’un küresel bulgularının tartışılacağı toplantıda, Türkiye ve diğer ülkeler karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Toplantıda ele alınacak Kamu Düzenleme Kalitesi yayınımız katılımcılarla paylaşılacaktır.

OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı Nick Malyshev katılım sağlayacağı toplantı, TÜSİAD Merkezinde gerçekleşecektir.

Program akışı aşağıdaki gibidir:

09:00-10:00 Kayıt
10:00-10:15 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Metin Çakmakçı | Argüden Yönetişim Akademisi – Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Bahadır Kaleağası | TÜSİAD – Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi
10:15-10:45 OECD Regulatory Policy Outlook 2018 Raporun İlkeleri
Nick Malyshev | OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı
10:45-11:00  Kahve Arası
11:00-12:00  Oturum – “Türkiye’de Karar Alma ve Mevzuat Yapım Süreçleri,
Kurallar ve Davranışlar

Moderatör: Dr. Erkin Erimez | Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu | Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muhittin Acar | Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fahri Bakırcı | TOBB ETÜ Öğretim Üyesi
12:00-12:15  Kapanış

 

Kayıt için tıklayınız

 

www.argudenacademy.org

newsletter@argudenacademy.org

The post OECD Kamuda Karar Alma Süreçleri Değerlendirme Raporu Tanıtım Toplantısı appeared first on AB-ilan.com.