Oyun Alanlarının Çocuk Dostu Yaklaşım Çerçevesinde İzlenmesi Projesi Eğitim Çağrısı

Oyun Alanlarının Çocuk Dostu Yaklaşım Çerçevesinde İzlenmesi

Proje ile, İzmir ili Gaziemir ve Bornova ilçelerinde oyun alanlarının BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 31.madesi, çocuk hakları komitesi çocuğun dinlenme, kendine ait zamanı değerlendirme, oyun, eğlence, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı çerçevesinde mevcut alanların durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla çocuk çalışmaları alanında çalışan kişilerin insan hakları izleme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Çocuk çalışmaları alanı Türkiye’de niceliksel olarak geliştirme görse de niteliksel açıdan istenilen seviyede görülmemektedir. Özellikle son zamanlarda çocuk istismarı, çocuklara yönelik şiddet uygulamaları, çocukların haklarının yeterince uygulama da yer verilmemesi gibi somut uygulamalar neticesinde alan çalışmalarında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu çalışma, uluslararası insan hakları ile ilgili önemli bir belge olarak ifade edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Sözleşmeye göre her çocuğun doğuştan sahip olduğu haklar bulunmakta, sözleşmeye taraf devletler de bu hakları geliştirmeye ve konsolide etmeye taraf olmuşlardır. Bu kapsamda çocuk haklarının çocuklar ile birlikte geliştirilmesi ve farklı düzeylerde çocuk dostu alanlar yaratılması gerekmektedir.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre her çocuğun kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine katılma, söz söyleme hakkı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sözleşmenin 31.maddesi gereğince de çocukların, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı bulunmaktadır.

Bu arka plan çerçevesinde hazırlanan “Oyun Alanlarının Çocuk Dostu Yaklaşım Çerçevesinde İzlenmesi” projesi ile, İzmir ilinde çocuk çalışmaları alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların izleme ve veri toplama alanında kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanarak başta çocuk hakları alanına genelde ise insan hakları alanına katkı sağlayacaktır. Ayrıca çalışma çıktısı ile hazırlanacak bilgi notunun yaygınlaştırılması ile de iyi uygulamaların paylaşılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda İzmir’de İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı tarafından gerçekleştirilecek gösterge oluşturma ve izleme konulu kapasite geliştirme eğitimi 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Double Tree By Hilton- Alsancak otelde gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılım kontenjanı bulunmaktadır.

 

 Son Başvuru Tarihi: 13.12.2019

Başvuru Formu için tıklayınız

The post Oyun Alanlarının Çocuk Dostu Yaklaşım Çerçevesinde İzlenmesi Projesi Eğitim Çağrısı appeared first on AB-ilan.com.