Takı ve Kuyum Atölyesi Ürün Tasarım ve Uygulama Danışmanlığı

Takı ve Kuyum Atölyesi Ürün Tasarım ve Uygulama Danışmanlığı

Ref: 2019TKAÜTUD

Hayata Destek Derneği doğa ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Bu kapsamda hayata destek olurken insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını şekillendirmektedir. Hayata Destek çalışmalarını acil yardım, mülteci destek, mevsimlik tarımda çocuk koruma ve sivil toplumda kapasite geliştirme alanlarında sürdürmektedir.

Mülteci Destek Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerde Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. İhtiyaçlara uzun erimli ve kalıcı çözüm üretebilmek için hayata geçirilen geçim kaynağını destekleme projeleri kapsamında mesleki kurslar, istihdama katkı ve çalışma izni edinme sürecinde destek sağlama gibi faaliyetler yürütülmektedir.

 

Takı ve Kuyum Atölyesi Ürün Tasarım ve Uygulama Desteği

 

Geçim kaynağını alanında Şanlıurfa’da yürütülen projemiz bünyesinde mülteci ve yerel topluluk mensubu bireylerin gelir edinmelerini sağlayabilecek takı ve kuyum ürünlerinin üretilebilmesi için tasarım ve uygulama desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarım ve uygulama desteği başlığı altında,  kurulan atölye bünyesinde ihtiyaç duyulan iş başlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Proje kapsamında ulaşılan Suriyeli ve yerel topluluk mensubu bireylerin üretecekleri takı koleksiyonu için tasarım çalışmaları yapmak,
 • Tasarımları hazırlanan modellerin uygun modellerini, kalıplarını ve teknik çizimlerini hazırlamak,
 • Yapılacak tasarımlara uygun malzeme, kuyum, aksesuar vb. gibi malzeme önerileri sunmak, maliyet hesabı konusunda destek olmak,
 • Deneme üretimini gerçekleştirmek, mülteci ve yerel topluluk mensubu bireylerin becerilerini geliştirmeyi ve tasarlanan ürünlerin üretim uygulamalarını amaçlayan 2 atölye çalışmasını yürütmek,

Çalışmanın tasarım ayağı İstanbul, uygulama ayağı ise Şanlıurfa ilinde olacaktır. Atölye çalışmaları için 2-4 gün süreli 2 atölye çalışması öngörülmektedir.  Danışmanlık hizmetinin Aralık- Ocak ayı içerisinde alınması planlanmaktadır.

 

Nitelikler

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya yeterli eğitim, referans ve tecrübeye sahip
 • En az 5 senelik çalışma tecrübesi olan, ilgili alanda deneyimli
 • Güçlü iletişim becerisine sahip, farklı kültürlerden kişiler ile çalışma deneyimine sahip
 • Ekip çalışmasına yatkın, şehir dışı seyahat konusunda engeli bulunmayan

 

Şartlar ve Koşullar

 

 • Yukarıda verilen işe dair benzer çalışmaların olduğu portfolyo ve teklif mektubu gönderilmelidir.
 • Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden +KDV olarak TL bazında verilmelidir.
 • Teklif sahibi kişi/kurum kendi adına fatura ya da serbest meslek makbuzu kesebilmelidir. Teklif mektubuna bununla ilgili mutlaka not düşülmelidir. Bu şartı sağlayamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Teklif dışında gerek duyulan ihtiyaç ve hizmetler ayrıca paylaşılmalı ve bütçeye ek olarak sunulmalıdır.
 • Portfolyo ile birlikte tekliflerin 12 Aralık 2019 tarihine kadar danisman@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra paylaşılan teklif mektupları değerlendirmeye alınamayacaktır.

The post Takı ve Kuyum Atölyesi Ürün Tasarım ve Uygulama Danışmanlığı appeared first on AB-ilan.com.