Third-Party Monitoring and Laboratory Testing services / Üçüncü Taraf İzleme ve Laboratuvar Test Hizmetleri

Please scroll down for Turkish

INTERNATIONAL CALL FOR TENDER – ULUSLARARASI IHALE ÇAĞIRISI

REF:   T/16DTV/44F/MULTI/AMM/PRO/09-08-2019/1

ACTED is supporting conflict-affected communities in Northern Syria with live-saving and early-recovery assistance, invites suppliers to submit offers to;

Third-Party Monitoring and Laboratory Testing services for a one-year Framework Agreement

The bidders have the right to submit offers for one or more items. The tender will be conducted using ACTED standard bidding documents, open to all qualified suppliers and service providers. The Bidding Documents (in English) may be collected free of charge by all interested bidders by downloading from the ACTED website at www.acted.org under the section “Call for Tenders” or on IAPG website www.iapg.org.uk/ under the section “Latest tenders”.

Or the Bidding Documents may be requested by E-mail at syria.logistics2@acted.org Cc syria2.tender@acted.org

A pre-tender information session will be organized on 18/08/2019 at 14:00 local time in Jordan in ACTED representative office in Jordan. Saqra Building, 238A Arar Street (entrance C – 5th floor), Wadi Saqra Amman – Jordan.

Participation of interested bidders to the information session is preferable but not compulsory.

All bids must be submitted before 24/08/2019 at 16:00 local time in Jordan by E-mail at syria2.tender@acted.org, Cc tender@acted.org. Late Bids will be automatically rejected.

ACTED will not be responsible for any costs or expenses incurred by the Bidders in connection with the preparation and submission of their bids to ACTED.


 

ACTED Kuzey Suriye’deki çatışmadan etkilenen toplulukları hayat kurtarma ve erken kurtarma yardım ve desteklemek, üzere tedarikçileri teklif vermeye davet etmektedir;

Bir Yıllık Çerçeve Anlaşması için Üçüncü Taraf İzleme ve Laboratuvar Test Hizmetleri

İstekli/teklifveren, bir veya daha fazla ürün için teklif verme hakkına sahiptir. İhale, tüm nitelikli tedarikçilere ve servis sağlayıcılara açık olan ACTED standart ihale dokümanları kullanılarak yapılacaktır. İhale Dokümanları (İngilizce olarak), tüm teklif verenler tarafından, www.acted.org adresindeki ACTED web sitesinden, “Teklif Çağrısı Çağrısı” bölümünden veya IAPG web sitesinden www.iapg.org.uk/ “Son teklifler” bölümünden temin edilebilir.

Veya İhale Dokümanları syria.logistics2@acted.org  Cc syria2.tender@acted.org adreslerinden E-posta ile talep edilebilir.

İhale öncesi bilgilendirme toplantısı 18/08/2019 tarihinde saat 14:00’te (Ürdün yerel saati ile)  Ürdün Saqra Binası, 238A Arar caddesi (giriş C – 5. kat), Wadi Saqra Amman – Ürdün’daki ACTED temsilciliklerinde düzenlenecektir.

Ilgilenen teklif sahiplerinin bilgi oturumuna katılması tercih edilir ancak zorunlu değildir.

Tüm teklifler 24/08/2019 tarihinde saat 16:00’da (Ürdün yerel saati ile) Syria2.tender@acted.org, Cc tender@acted.org adresinden e-posta ile gönderilmelidir. Geç Teklifler otomatik olarak reddedilir.

ACTED, tekliflerinin ACTED’e sunulması ve sunulması ile ilgili olarak istekliler tarafından yapılan herhangi bir masraftan sorumlu olmayacaktır

The post Third-Party Monitoring and Laboratory Testing services / Üçüncü Taraf İzleme ve Laboratuvar Test Hizmetleri appeared first on AB-ilan.com.