İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

İstanbul Üniversitesi aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alacaktır.Detaylı bilgi için tıklayın
Bu içerik AB-İlan‘dan alınmıştır.

İçerik Kaynak

Haberlerimizin içeriğinde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş.

İlgili Haber:  Kamu Denetçiliği Kurumu Algı Anketi