Web Sitesi Tasarım ve Yönetimi, Temel Görünürlük Hizmetleri İş Tanımı

Web Sitesi Tasarım ve Yönetimi, Temel Görünürlük Hizmetleri İş Tanımı

Web Sitesi Tasarım ve Yönetimi, Temel Görünürlük Hizmetleri İş TanımıRef: 200403MATILDE

Hayata Destek Derneği doğa ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Bu kapsamda hayata destek olurken insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını şekillendirmektedir.
Acil Yardım: Hayata Destek, insani krizler sonrası, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, nakit yardımı yapılması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

Mülteci Destek: Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Mültecilere yönelik toplum temelli koruma çalışmalarının yürütüldüğü toplum merkezlerinde bireyin güçlendirilmesi ve sosyal uyuma katkı amaçlanırken bireysel koruma faaliyetlerinde mültecilere temel hak ve hizmetlere erişimlerinde birebir destek ve bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Mülteci nüfusun ihtiyaçlarına uzun erimli ve kalıcı çözüm üretebilme amacıyla hayata geçirilen geçim kaynağını destekleme projeleri kapsamındaysa mesleki kurslar, istihdama katkı ve çalışma izni edinme sürecinde destek sağlama gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma: Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele kapsamında, çalışan ve çalışma riski altındaki çocuklara destek için faaliyet yürütülür. En ağır iş alanlarından biri olan mevsimlik tarım sahalarındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, aile ve işverenlerin çocuk işçiliğinin zararları konusunda farkındalıklarının artırılması öncelikli hedeflerdir. Yanı sıra çocukların çocuk olma haklarına sahip çıkmak, okullaşmaya artırmak da çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır.
Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme: Etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi yürütebilmek için bir bütün olarak sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sunulur. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına; iletişim ve koordinasyon kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

İlgili Haber:  Tender announcement for the purchase of Medicines / Tıbbi ilaç alımı için ihale ilanı
Web Tasarımı ve Temel Görünürlük Hiztetleri Hakkında 

MATILDE (Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development In European Rural And Mountain Areas) projesi Avrupa Komisyonu – https://ec.europa.eu/ ( UFUK 2020 ) kapsamında 10’dan fazla ülkede uygulanacak, Ocak  2023 tarihine kadar devam edecektir.

Proje kapsamında  gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kente doğru ilerleyen göç hareketinin kırsal ve dağlık kesimlerin kalkınmaya etkisi araştırılacaktır. Kırsal ve dağlık kesimlerde çalışmalar yürüterek göçmenlere yönelik olumsuz algıları kırmak; göçmenleri bölgelerin ekonomik kalkınmasına önayak olabilecek aktörler olduklarını ön plana çıkarmak amacıyla yapılacak savunuculuk çalışmaları için proje web sitesi ve görünürlük malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Web Sitesi ve görünürlük ihtiyaçları aşağıda detaylandırılmıştır. Görünürlük, tasarım çalışmalarında Avrupa Komisyonu görünürlük kuralları uygulanacaktır. İlgili rehber Hayata Destek tarafından paylaşılacaktır.

İŞ TANIMI Web Sitesi Tasarım ve Uygulama (İngilizce içerik)

 

-Proje ve uygulayıcı partnerler hakkında bilgiler, fotoğraf galerisi; rapor, bilgi notu, vb. proje çıktıları, proje kapsamında üretilen videoların yer aldığı web sitesinin proje kurumsal kimliğine uygun olarak tasarlanması (renk, font, logo kullanımı, vb.).
-Tasarlanan sitenin uygulanması – Tek dil İngilizce

-Sitenin arama motoru optimizasyonunun yapılması (SEO)

 

Web Sitesi Yönetimi

Web sitesinin içerik güncellemeleri ve optimizasyon süreçlerinin Ocak 2023 tarihine kadar yürütülmesi, düzenli teknik destek ve bakımın yapılması
 

 

Temel Görünürlük Hizmetleri

Proje için kullanılacak logo belirlenmiştir. Bu logo ile uyumlu destekleyici iletişim malzemelerinin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda;

-Kurumsak Kimlik Kılavuzunun hazırlanması
-Antetli kağıt, Dosya

-Powerpoint Sunu Şablonu

-Bülten, duyuru, ilan tasarımları

-Promosyon malzeme tasarımı
-6 adet infografik (veri görselleştirme) çalışması

SUNULABİLECEKLER Web tasarım, uygulama aşamasında:

*içerikler İngilizce paylaşılacaktır.

-Avrupa Komisyonu görünürlük rehberi
-Proje ve paydaşlarına ait logolar-

-Web sitesi için içerik metinler

-Proje partnerlerinin örnek web siteleri

Web sitesi yönetim aşamasında:

-Yayınlanacak duyuru, rapor ve diğer içerikler editöryal olarak düzenlenerek web sitesi revizyonu için paylaşılacaktır.

TAKVİM İlgili çalışmalara ilişkin ilk taslakların 27 Nisan 2020 tarih aralığında paylaşılması ve nihai çalışmaların 15 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanması istenmektedir.
İlgili Haber:  Akdeniz Gençlik Derneği’nden Hak Temelli Çalışmalar Yürüten STK ve Sivil İnisiyatiflere Dijital Dönüşüm Kapasite Geliştirme Desteği
Şartlar ve Koşullar
  • Yukarıda verilen işe dair benzer çalışmaların olduğu portfolyo, CV ve Teklif Mektubu gönderilmelidir.
  • Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden TL bazında verilmelidir, proje uygulayıcılarından olan Hayata Destek Derneği’nin, bu kapsamda yapılacak satın almalarda KDV muafiyet hakkı vardır. İlgili KDV muafiyet evrakları Hayata Destek Tarafından paylaşılacaktır. Üstlenici firma, bağlı olduğu vergi dairesine ilgili bildirimi yapmaktan sorumludur.
  • Teklif dışında gerek duyulan ihtiyaç ve hizmetler ve/veya değişkenlik gösterebilecek iş kalemleri ayrıca paylaşılmalı ve bütçeye ek olarak sunulmalıdır.
  • Teklife konu olan hizmet karşılığında fatura ya da serbest meslek makbuzu kesilmesi zorunludur. Teklif veren firma/kişi ile fatura/smm sahibi kişi aynı ya da aralarında çalışma ilişkisi olmalıdır.

Portfolyo ile birlikte tekliflerin 13 Nisan 2020 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bu içerik AB-İlan‘dan alınmıştır.

İçerik Kaynak

Haberlerimizin içeriğinde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş.