Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması


Başvuru İçin Son Tarih: 
07 Temmuz 2020 (Teslime 103 gün kaldı)

“Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” ile yarışmaya konu olan alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması esastır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı: 9 Mart 2020, Pazartesi
 • Sorular İçin Son Tarih: 16 Nisan 2020, Perşembe
 • Soruların Yanıtlarının İlanı: 20 Nisan 2020, Pazartesi
 • Yer Görme için Son Tarih: 8 Haziran 2020, Pazartesi
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 7 Temmuz 2020, Salı
 • Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 9 Temmuz 2020, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 19 Temmuz 2020, Pazar
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 8 Ağustos 2020, Cumartesi

Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 • TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyelerini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Ekipte mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini katılım formu ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek
  (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
İlgili Haber  İKSEV 11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması

Yarışmaya katılmak isteyenler 80TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıfbank nezdindeki TR83 0001 5001 5800 7294 5440 45 numaralı IBAN hesabına , “BAKIRKÖY ŞARTNAME ÜCRETİ” açıklaması, 99010 EDTS KODU ve T.C/V.no ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Ödüller:

 • Eşdeğer Ödül 100.000 TL (3 adet)
 • 1. Mansiyon 30.000 TL
 • 2. Mansiyon 30.000 TL
 • 3. Mansiyon 30.000 TL
 • 4. Mansiyon 30.000 TL
 • 5. Mansiyon 30.000 TL

Ayrıca satın almalar için 50.000 TL ayrılmıştır.

YARIŞMA SİTESİ

Bu içerik Tasarım Yarışmaları‘dan alınmıştır.

İçerik Kaynak

Haberlerimizin içeriğinde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş.