İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması


Başvuru İçin Son Tarih: 
28 Nisan 2020 (Teslime 33 gün kaldı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Kent Mobilyaları
Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin bir parçası olacak şekilde iki kategori olarak düzenlenmiştir.

Yarışma ile öncelikli olarak İstanbul’un daha nitelikli kentsel açık alanlara kavuşması hedeflenmektedir. Söz konusu hedef doğrultusunda çok daha geniş bir yelpazede sıralanabilecek kentlerin açık alanlarındaki donatılardan kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Söz konusu donatılar tek yarışma sürecinde ama iki kategoride ele alınmıştır.

Kategori I – Kent Mobilyaları:

İstanbul’da birbirinden farklı karakterdeki her tür kentsel açık alanda kullanılmak üzere, kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak, kent mobilyası tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, kullanıcıların açık alandaki ihtiyaçlarını karşılayan, nitelikli vakit geçirmelerine olanak tanıyan, bir yandan bireysel kullanıma cevap verirken bir yandan sosyalleşme ve paylaşımı destekleyen, kalabalık kullanım senaryolarına açık; kent dinamiği içindeki çağdaş, gündelik hayatın akışını kolaylaştıran, sorunlara çözüm olma odaklı; tekil veya çoklu olarak konumlandırılabilen ve/veya kombinasyonlar oluşturmaya izin veren, seri üretime uygun kent mobilyaları bu kategorinin konusudur.

Kategori II – Oyun-Rekreasyon Ürünleri:

İstanbul’da kentsel açık alanlarda konumlandırılmak üzere; farklı yaş gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fiziksel ve yaratıcı oyun, aktivite ve eğlence amacıyla, tüm çocuklar ve gençlere yönelik rekreasyon ürünleri tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir. 0-3, 3-6, 6-12, 12-18 yaş gruplarının bir veya birkaçı için öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.

Bu ürünlerin, bireysel ve/veya grup olarak ve/veya birlikte oldukları yetişkinlerle (ebeveynler, bakım verenler, yaşlılar, gözetmenler) vakit geçirmelerine imkân veren; oyun ve aktivite ile birlikte hayal kurmaya, yaratıcılığa ve motor becerilerin gelişimine katkı sağlayan; kapsayıcı ve erişilebilir; bir yandan bireysel kullanıma cevap verirken bir yandan sosyalleşmeyi ve paylaşımı destekleyen; tekil veya türetmeye, kombinasyonlar oluşturmaya izin veren, seri üretime uygun ürünler olması beklenmektedir.

İlgili Haber  11. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı

Yarışma Takvimi:

 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 28 Nisan 2020, Salı
 • Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 30 Nisan 2020, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: En geç 15 Mayıs’ta başlayacaktır. Kesin tarih 28 Nisan 2020’de yarışma web sitesinde açıklanacaktır.
 • Kolokyum: 23 Mayıs 2020

Katılım Koşulları:

Bu yarışmaya endüstri ürünleri tasarımcıları ve TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri bireysel veya ekip halinde katılabilirler.

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

 • TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İBB Kent Mobilyaları Yarışması” açıklaması ile idareye ait aşağıda yer alan banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

İlgili Haber  “Taksim’i Hayal Et” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Seçici Kurul:

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Yasin Çağatay Seçkin, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
 • Ziya Gökmen Togay, İSTON A.Ş. Genel Müdürü
 • Elif Doğan, İçerik Üreticisi, Yazar
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Ümit Altun, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • İlke Barka, Mimar
 • Gülay Gamze Güven, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (Jüri Başkanı)
 • Murat Z. Memlük, Peyzaj Mimarı
 • Ece Yalım, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Eda Ekim, Peyzaj Mimarı
 • Mehmet Erkök, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • İnci Olgun, Mimar

Raportörler

 • Damla Ergan, Peyzaj Mimarı
 • Kübra Elif Durgun, Mimar
 • Elif Korkmaz, Şehir Plancısı
 • Başak Çelik, Mimar

Raportör Yardımcısı

 • Ece Yurtaçan, Mimar
 • Erhan Tomar, Peyzaj Mimarı

Ödüller:

Her iki kategori için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.  Ayrıca satın almalar için her iki kategori için ayrı ayrı kullanılmak üzere 20.000’er TL ayrılmıştır.

 • 1.Ödül: 80.000 TL
 • 2.Ödül: 50.000 TL
 • 3.Ödül: 30.000 TL
 • 4.Ödül: 25.000 TL
 • 5.Ödül: 20.000 TL
 • 1.Mansiyon 15.000 TL
 • 2.Mansiyon 15.000 TL
 • 3.Mansiyon 15.000 TL
 • 4.Mansiyon 15.000 TL
 • 5.Mansiyon 15.000 TL

YARIŞMA SİTESİ

Bu içerik Tasarım Yarışmaları‘dan alınmıştır.

İçerik Kaynak

Haberlerimizin içeriğinde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş.